Done, s.r.o. získalo certifikaci na provádění interního auditu bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO/IEC 27001:2013.